Zakázka: Obnova vodovodního řadu DN 300 přiváděcí - Rohožník, P21; výkon TDS a koordinátor BOZP

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 161
Systémové číslo: P21V00000159
Spisová značka: VZ001814
Datum zahájení: 21.12.2021
Nabídku podat do: 17.01.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodovodního řadu DN 300 přiváděcí - Rohožník, P21; výkon TDS a koordinátor BOZP
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
a) výkon technického dozoru stavebníka v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů, zejména Stavebního zákona 183/2006 Sb., §153, v předpokládané délce cca 112 týdnů, a to včetně úkonů před zahájením stavby a při přejímce díla, kolaudaci a kontrole odstranění vad a nedodělků;
b) výkon činnost koordinátora dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu dle § 15 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho průběžnou aktualizaci v předpokládané délce cca 112 týdnů, včetně vypracování a aktualizace plánu BOZP a úkonů před zahájením stavby, registr rizik, oznámení OIP.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky