Zakázka: Poradenské a investigativní služby v souvislosti s efektivní podporou při vedení, udržování, monitoringu, testování a zlepšování zavedeného protikorupčního systému řízení/Protikorupčního programu PVS v souladu s normou ISO 37001

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 167
Systémové číslo: P22V00000005
Spisová značka: VZ001903
Datum zahájení: 17.01.2022
Nabídku podat do: 27.01.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenské a investigativní služby v souvislosti s efektivní podporou při vedení, udržování, monitoringu, testování a zlepšování zavedeného protikorupčního systému řízení/Protikorupčního programu PVS v souladu s normou ISO 37001
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je poskytování odborných služeb v níže uvedených oblastech:
• Realizace validačního/dozorového auditu stavu protikorupčního systému řízení/Protikorupčního programu dle normy ISO 37001;
• Podpora při recertifikaci Protikorupčního programu dle normy ISO 37001;
• Prověřování existujících dodavatelů a zaměstnanců dle metodik Protikorupčního programu;
• Podpora při nastavení/aktualizaci Strategických protikorupčních cílů na rok 2022 pro další rozvoj protikorupčního systému řízení/Protikorupčního programu;
• Poradenské a investigativní služby v případě podezření na korupční, neetické či protiprávní jednání zaměstnanců, vedení společnosti, dodavatelů či jiných obchodních partnerů, včetně podpory při zajišťování elektronických dat (eDiscovery) a jejich analýzy, na základě konkrétních požadavků Objednatele;
• Prověřování, ověřování, hodnocení důvěryhodnosti a integrity obchodních partnerů;
• Poradenství při dodržování a kontrole nastavených procesů protikorupčního systému řízení/Protikorupčního programu obsažených v příslušné interní dokumentaci (oblasti jako např. dary a pohoštění, konkurenční výdělečná činnost a střet zájmů, finanční a nefinanční kontroly, audity atp.);
• Participace na Zprávě o stavu Protikorupčního programu;
• Podpora při přípravě a realizaci workshopů, školení a další vhodné interní i externí komunikace;
• Podpora osoby odpovědné za protikorupční systém řízení/Protikorupční program;
• Podpora při případné úpravě/doplnění interní dokumentace Objednatele v souvislosti s protikorupčním systémem řízení/Protikorupčním programem;
• Kooperace a koordinace při elektronizaci/zavedení nastavených procesů programu do DMS.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMR sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky