Zakázka: Poradenství v souvislosti s realizací kroků k zajištění provozování VHI po roce 2028

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 182
Systémové číslo: P22V00000020
Spisová značka: VZ001958
Datum zahájení: 14.03.2022
Nabídku podat do: 28.03.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Poradenství v souvislosti s realizací kroků k zajištění provozování VHI po roce 2028
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zejména:
a) příprava a spolupráce při přípravě smluvní dokumentace ke stavbě „č. 6963 celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově Etapa 0002 - stávající vodní linka“ jako investici hl. m. Prahy, mezi PVS a hl. m. Prahou (zejména in-house dodání a ujednání o zvýšeném nájemném);
b) součinnost při realizaci doporučené varianty zajištění správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací v majetku hl. m. Prahy po roce 2028 spočívající v zachování současného modelu vlastnictví, správy a provozování infrastruktury vodovodů a kanalizací po roce 2028 s tím, že společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. bude 100% vlastněna PVS jako jediným akcionářem a společnost PVS bude 100% vlastněna hl. m. Prahou jako jediným akcionářem, zejména:
• revize stávajících smluv (rámcová smlouva, nájemní smlouva, provozní smlouva a ostatních souvisejících smluv) co do konfrontace s aktuální legislativou, identifikace věcných oblastí vhodných či nutných k úpravě a návrhu přístupu k provedení potřebných/žádoucích změn; a
• podpora při jednání se společností VEOLIA CENTRAL & EASTERN EUROPE S.A. ohledně možností získání kapacit v oblasti IT a stavebních činností, reprezentovaných společnostmi Solutions and Services, a.s. a Česká voda – Czech Water, a.s. a při jejich zajištění ať už odkupem od uvedených společností či jinak;
c) součinnost s přípravou a realizací finančních plánů PVS v návaznosti na její potřeby, zejména:
• úprava modelu zdrojů a potřeb (zafixování přístupu k cenotvorbě a dalších parametrů);
• zapracování nástroje na vyhodnocení skutečnosti vs. plánu; a
podpora při aktualizaci modelu zdrojů a potřeb.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky