Zakázka: ÚV Káraný - rekonstrukce artéské násosky (výkon TDS a koordinátor BOZP)

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 183
Systémové číslo: P22V00000021
Spisová značka: VZ001959
Datum zahájení: 14.03.2022
Nabídku podat do: 28.03.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: ÚV Káraný - rekonstrukce artéské násosky (výkon TDS a koordinátor BOZP)
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akci „ÚV Káraný - rekonstrukce artéské násosky“ je:
a) výkon technického dozoru stavebníka v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů, zejména Stavebního zákona 183/2006 Sb., §153, a to včetně úkonů před zahájením stavby a při přejímce díla, kolaudaci a kontrole odstranění vad a nedodělků

b) výkon činnost koordinátora dle § 14 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu dle § 15 a násl. zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb., zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a jeho průběžnou aktualizaci včetně vypracování a aktualizace plánu BOZP a úkonů před zahájením stavby, registr rizik, oznámení OIP

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky