Zakázka: Předávací místa – koncepce řešení vody předané v rámci pražské metropolitní oblasti

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 184
Systémové číslo: P22V00000022
Spisová značka: VZ001960
Datum zahájení: 14.03.2022
Nabídku podat do: 28.03.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Předávací místa – koncepce řešení vody předané v rámci pražské metropolitní oblasti
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je technické, právní a ekonomické poradenství při zpracování díla "Koncepce řešení vody předané v rámci pražské metropolitní oblasti“ (dále jen „Koncepce“), ve které bude komplexně řešeno stanovení objemů vody předané při standardním stavu provozování a při stavu, kdy dojde k výpadku zdrojů pitné vody či významným haváriím na vodárenské soustavě, a to v časových horizontech pro stávající stav, výhledové stavy roku 2030 a roku 2050.
Koncepce bude obsahovat zejména:
1. Posouzení dodávek pitné vody ve vodárenské síti HMP a v sítích provozně související infrastruktury jak pro stav standardního provozu, tak stav mimořádného provozu.
2. Stanovení pražské metropolitní oblasti, v rámci které budou identifikována předávací místa pro vodu předanou v různých zónách.
3. Identifikaci případně potřebných investičních akcí na infrastruktuře HMP tak, aby infrastruktura byla dostatečná v rámci obou posuzovaných stavů dodávky pitné vody pro obyvatele HMP.
4. Právní posouzení všech uzavřených dohod/smluv PVS/PVK s vlastníky/provozovateli provozně související infrastruktury s tím, že výsledkem tohoto posouzení bude tvorba jednotné vzorové smluvní dokumentace jak pro vlastníky, tak i provozovatele provozně související infrastruktury.
5. Vyhotovení interaktivní schematické mapy s předávacími místy.
6. Poradenství při zajištění IT řešení interaktivního mapového výstupu v prostředí PVS, co se hardware a software týče, včetně posouzení a doporučení výhodnosti řešení pro přenos, zobrazení a ukládání dat včetně identifikace podmínek pro zvyšování objemu vody předané dle zón.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky