Zakázka: Rekonstrukce výpusti z VDJ Petřín a obnovy vodovodních řadů Dlabačov, Pohořelec a DN 400 Vyhlídky – Petřín, P1 a P6

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 209
Systémové číslo: P22V00000047
Spisová značka: VZ000667
Datum zahájení: 03.05.2022
Nabídku podat do: 23.05.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce výpusti z VDJ Petřín a obnovy vodovodních řadů Dlabačov, Pohořelec a DN 400 Vyhlídky – Petřín, P1 a P6
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
• Obnova vodovodního řadu DN 400 Vyhlídky – Petřín, Praha 1
V rámci této akce bude rekonstruován vodovodní řad v celkové délce 728,47 m. Z toho je navrženo 248,93 m vodovodního řadu „Dlabačov 2“ z tvárné litiny DN 400; 13,35 m vodovodního řadu „Diskařská“ z tvárné litiny DN 100. Dále pak vodovodní řad „Vyhlídky“ bude zhotoven z PE 100-RC SDR 11 s vnější ochrannou vrstvou pro bezvýkopovou technologii, řádně certifikované dle PAS 1075 (typ 3) včetně opakovaných zkoušek trubek. Potrubí bude doplněno identifikačním vodičem. Celková délka řadu „Vyhlídky“ bude 462,82 m. Součástí akce je provedení propojů a napojení výpusti.
• Obnova vodovodního řadu Dlabačov, Pohořelec, Praha 1 a 6
Obnova stávajícího řadu v celkové délce 325,27 m z tvárné litiny DN 150 a 6,95 m vodovodních řadů z tvárné litiny DN 100.
• Rekonstrukce výpusti z VDJ Petřín, P6
Náhrada stávající výpusti za novou výpust „Vyhlídky“ DN 300 z Pe100-RC s ochranným pláštěm 400 x 36,3 mm pro bezvýkopové technologie v celkové délce 445,14 m. Do této výpusti bude zaústěn také bezpečnostní přeliv VDJ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky