Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. Poděbradská, P9 - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 242
Systémové číslo: P22V00000080
Spisová značka: VZ001868
Datum zahájení: 29.06.2022
Nabídku podat do: 18.07.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. Poděbradská, P9 - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
▪ zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
▪ podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
▪ zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).“

v následujícím rozsahu:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Poděbradská, P9 - dokončení
Rekonstrukce kanalizace v ul. Poděbradská spočívající v sanacích prasklin, přípojek, jazyků, v injektážích na celkové délce zhruba 265 metrů, zazdívání přípojek, přepojování přípojek, rušení stok. Dojde výměně poklopů v celém úseku. Dojde k přeražbě stoky 800/1430 v délce 5,5 metrů. Profily stok jsou především 900/1600 a 600/1100.
• Obnova rozváděcích řadů, ul. Poděbradská, úsek Čerpadlová - Podkovářská, P9
Obnova vodovodních řadů v celkové délce 1 382 metrů. Potrubím z tlakové tvárné litiny s továrně nanesenou cementovou nebo polyuretanovou výstelkou s těžkou protikorozní ochranou. V profilech DN 150, DN 200 a DN 300. Součástí bude obnova 28 přípojek.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky