Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Miranova a okolí, P15

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 243
Systémové číslo: P22V00000081
Spisová značka: VZ000614
Datum zahájení: 29.06.2022
Nabídku podat do: 18.07.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Miranova a okolí, P15
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Miranova a okolí, P15
rekonstrukce kanalizace KT DN 300 v délce 600 m, KT DN 500 v délce 78,2 m a KT DN 600 v délce 14,4 m. Rekonstrukce bude provedena v pažené rýze; propojení všech přípojek na nové stoky DN 300 a DN 500 bude provedeno bezvýkopovou sanací a v celkové délce 90,9 m. Součástí díla je vybudování 25 nových revizních kanalizačních šachet DN 1000 a sanace 2 stávajících, vybudování nového spadiště a nové spojné komory. Dále dojde k přeložení plynovodu STL v délce 22 m, plynovodu NTL v délce 18,7 m a kabelu PRE v délce 15,1 m.

• Obnova vodovodních řadů, ul. Miranova a okolí, P15
obnova vodovodních řadů v celkové délce 1301,5 m z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou, z toho DN 100 v délce 302,4 m, DN 150 v délce 348,1 m a DN 200 v délce 651 m. Obnova řadů bude provedena v celé délce v otevřeném výkopu, kromě podchodu pod Švehlovou ulicí, kde bude provedena bezvýkopově v délce 35 m. Součástí díla je obnova 83 ks zastižených vodovodních přípojek v celkové délce 582,9 m a dále napojení řadu na stávající řady v celkové délce 15,8 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky