Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Pod Stadiony, P5 - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 246
Systémové číslo: P22V00000084
Spisová značka: VZ002008
Datum zahájení: 29.07.2022
Nabídku podat do: 15.08.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Pod Stadiony, P5 - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí;
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS);
v následujícím rozsahu:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Pod Stadiony, P5
Rekonstrukce kanalizace v celkové délce 461 m, formou výměny trubní stoky za novou včetně výměny šachet a poklopů. Stavba bude probíhat v pažené rýze.
• Obnova vodovodních řadů, ul. Pod Stadiony, P5
Jedná se o obnovu vodovodních řadů DN 100–300 v celkové délce cca 1 125 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky