Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. Lužická a okolí, P2 - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 249
Systémové číslo: P22V00000087
Spisová značka: VZ002043
Datum zahájení: 05.08.2022
Nabídku podat do: 22.08.2022 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. Lužická a okolí, P2 - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akce „Rekonstrukce kanalizace, ul. Lužická a okolí, P2“ a „Obnova vodovodních řadů, ul. Lužická a okolí, P2“ je:
▪ zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
▪ podání žádosti pro vydání společného povolení. Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
▪ zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).“
v následujícím rozsahu:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Lužická a okolí, P2
Rekonstrukce přeražbou profilu kanalizace na profil DN 300 v délce 147 m, na profil DN 400 v délce 133 m a přehloubením v otevřeném výkopu na profil DN 500 v délce 139 m a na DN 300 v délce 40 m. Součástí bude rekonstrukce revizních šachet, domovních stoček a přípojek.
• Obnova vodovodních řadů, ul. Lužická a okolí, P2
Obnova vodovodních řadů v celkové délce 1 406 metrů. Potrubím z tlakové tvárné litiny s továrně nanesenou cementovou nebo polyuretanovou výstelkou s těžkou protikorozní ochranou v profilu DN 300.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky