Zakázka: Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolská, P2 - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 275
Systémové číslo: P22V00000113
Spisová značka: VZ002122
Datum zahájení: 14.12.2022
Nabídku podat do: 23.01.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolská, P2 - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- podání žádosti pro vydání společného povolení, případné zajištění uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání společného povolení;
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby v následujícím rozsahu: rekonstrukce kanalizace v ul. Sokolská mezi ul. Boženy Němcové a ul. Ječná včetně částí kolmých ulic navazujících na tuto stoku. U zděných stok se předpokládá sanace a injektáže stávajícího profilu, u trubních stok pak výměna v rýze za stejný nebo větší profil dle návrhu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky