Zakázka: Přepojení ČOV Újezd u Průhonic na ÚČOV - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 279
Systémové číslo: P22V00000117
Spisová značka: VZ002154
Datum zahájení: 20.12.2022
Nabídku podat do: 23.01.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Přepojení ČOV Újezd u Průhonic na ÚČOV - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akci „Přepojení ČOV Újezd u Průhonic na ÚČOV“ je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- podání žádosti pro vydání společného povolení, případné zajištění uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání společného povolení;
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS)
v následujícím rozsahu: Vybudování nové ČSOV. Vybudování dvou výtlačných řadů od ČSOV v délce 2510 m a rekonstrukce navazující stávající kanalizace v novém profilu DN 400 (500) v délce cca 610 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky