Zakázka: Přepojení ČOV Svépravice na ÚČOV Praha - studie proveditelnosti

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 292
Systémové číslo: P23V00000013
Spisová značka: VZ002308
Datum zahájení: 20.02.2023
Nabídku podat do: 07.03.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Přepojení ČOV Svépravice na ÚČOV Praha - studie proveditelnosti
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování studie proveditelnosti přepojení čistírny odpadních vod Svépravice na ÚČOV Praha. Studie posoudí realizovatelnost nové alternativní trasy přepojení ČOV Svépravice na ÚČOV Praha (tzv. „severní“ Varianta 2) s ohledem na požadavek gravitačního způsobu odvádění odpadních vod. Zaktualizuje bilanci počtu obyvatel, kteří budou přepojeni na ÚČOV Praha. Navrhne odkanalizování širšího spádového území a rozvojových ploch do nové trasy gravitační stoky od ČOV Svépravice do sběrače H2 dle Varianty 2. Porovná Variantu 1 (dle projektu Stavba č. 8548 – Kanalizační sběrače H – prodloužení do Běchovic, etapa 0004 – stoka H4, Svépravická) a Variantu 2 přepojení ČOV vzhledem k majetkoprávním a technickým nárokům na provedení záměru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMR sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky