Zakázka: Koncepční řešení odkanalizování Holyně - studie proveditelnosti

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 293
Systémové číslo: P23V00000014
Spisová značka: VZ002313
Datum zahájení: 22.02.2023
Nabídku podat do: 09.03.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Koncepční řešení odkanalizování Holyně - studie proveditelnosti
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zpracování studie proveditelnosti přepojení čistírny odpadních vod Holyně na ÚČOV Praha ve variantách. Studie prověří možnosti napojení PČOV Holyně na centrální stokový systém, a to jednak přečerpáváním do připravovaného splaškového sběrače „B“ vedoucího z Barrandova do Klukovic a jednak gravitačně přímo do sběrače K – Q. Dále posoudí možnost rozšíření a intenzifikace čistírny. Budou aktualizovány investiční náklady na zkapacitnění PČOV Holyně dle zpracovaného projektu pro případ zachování pobočné čistírny. Provedena bude finanční analýza obsahující porovnání investičních a provozních nákladů na realizaci všech tří variant v dlouhodobém výhledu pro roky 2030 a 2050.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMR sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky