Zakázka: Technicko-ekonomická studie koncepčního řešení PČOV a možností napojení na ÚČOV Praha

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 297
Systémové číslo: P23V00000018
Spisová značka: VZ002343
Datum zahájení: 20.03.2023
Nabídku podat do: 03.04.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Technicko-ekonomická studie koncepčního řešení PČOV a možností napojení na ÚČOV Praha
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je vypracování technicko-ekonomické studie, která vyhodnotí současný způsob likvidace odpadních vod v okrajových částech hl. m. Prahy a pro budoucí výhled do roku 2050 navrhne jeho optimalizaci, přičemž vyhodnotí, které městské pobočné čistírny odpadních vod (dále „PČOV“) budou zachovány a zkapacitněny a které budou zrušeny a přepojeny do povodí Ústřední čistírny odpadních vod Praha (dále „ÚČOV“). Studie bude navazovat a aktualizovat původní Technicko-ekonomickou studii koncepčního řešení PČOV a možností napojení na ÚČOV Praha zpracovanou v rámci Generelu odvodnění hl. m. Prahy (dále „GO“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky