Zakázka: PČOV Kolovraty - zkapacitnění

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 306
Systémové číslo: P23V00000027
Spisová značka: VZ002303
Datum zahájení: 17.04.2023
Nabídku podat do: 25.04.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: PČOV Kolovraty - zkapacitnění
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti o vydání stavebního povolení (k ohlášení) ve smyslu ustanovení stavebního zákona v následujícím rozsahu: zpracování projektu stavebních objektů
• SO 101 Rekonstrukce lapáku štěrku a čerpací stanice
• SO 107 Kalové hospodářství
• SO 110 Retenční nádrž splaškových vod
• SO 111 Měrný objekt
• SO 114 Retenční nádrž srážkových vod
• SO 115 Nádrž aerobní stabilizace kalu
• SO 116 Oplocení
• SO 119 Demolice (v rozsahu navrhovaných objektů)
v rámci výše uvedené akce v souladu se Zadáním, tj. vypracování projektu stavebních konstrukcí objektů (architektonicko-stavební část). V projektu bude řešeno i bourání stávajících konstrukcí, demontáže a výkopy na podkladě statických výpočtů a DUR navrhovaného stavu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMR sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky