Zakázka: PČOV Čertousy - zkapacitnění - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 311
Systémové číslo: P23V00000032
Spisová značka: VZ002253
Datum zahájení: 02.05.2023
Nabídku podat do: 22.05.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: PČOV Čertousy - zkapacitnění - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
- zpracování aktualizace veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) o umístění stavby ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
- podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu). Případně zajistit uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání územního rozhodnutí.
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti o vydání stavebního povolení (k ohlášení) ve smyslu ustanovení stavebního zákona
- podání žádosti o vydání stavebního povolení (podání ohlášení stavby) a v tomto řízení objednatele zastupovat až do doby vydání pravomocného stavebního povolení
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele ve stupni dokumentace pro provádění stavby
v následujícím rozsahu: zkapacitnění stávající ČOV až na výhledovou kapacitu 23 000 ekvivalentních obyvatel.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky