Zakázka: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Ovenecká, Praha 7

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 322
Systémové číslo: P23V00000043
Spisová značka: VZ001763
Datum zahájení: 06.06.2023
Nabídku podat do: 26.06.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Ovenecká, Praha 7
 • Druh zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Ovenecká, P7
Rekonstrukce kanalizace v délce ulice Ovenecká bude provedena ve stávající trase a částečně v nové trase otevřeným výkopem a dvěma raženými úseky do ulic Veletržní a Milady Horákové. Nová trasa kanalizace je navržena v severní části ulice Ovenecká, kde je kanalizace v těsném souběhu s trasou horkovodu. Celková délka rekonstruovaných kanalizačních řadů profilu DN300 a DN400 je 478 m.
V rámci projektu bude přepojeno 96 ks přípojek v celkové délce 195,5 m, z toho 12 ks uličních vpustí, 7 ks rezerv (odboček) pro plánované uliční vpusti, 1 ks kanalizační přípojky pro odvodnění komory horkovodu a 76 ks domovních přípojek.
V rámci rekonstrukce dojde ke zrušení části stávající kanalizace, která vede v těsné blízkosti vedení horkovodu a také ke zrušení vodovodu 300LT, nad kterým je umístěno vedení horkovodu.
• Obnova vodovodních řadů, ul. Ovenecká, P7
Obnova vodovodních řadů v jižní části ulice Ovenecká bude provedena otevřeným výkopem ve stávající trase. Jedná se o obnovu řadů DN150 a DN300 v celkové délce 481 m.
Součástí díla bude provedení 18 ks přípojek o celkové délce 150 m a napojení 4 ks podzemních hydrantů, sloužících pro technickoprovozní potřeby.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky