Zakázka: PČOV Lochkov - rekonstrukce - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 340
Systémové číslo: P23V00000061
Spisová značka: VZ002479
Datum zahájení: 24.07.2023
Nabídku podat do: 07.08.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: PČOV Lochkov - rekonstrukce - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky pro akci „PČOV Lochkov – rekonstrukce“ je:
▪ zhotovení kompletního a aktualizovaného informačního modelu stavební části týkajícího se níže uvedené stavby zpracovaného metodou BIM (dále také „Informační model stavby“), v souladu s informačními, datovými a jinými požadavky uvedenými v této smlouvě (včetně jejích příloh, zejména přílohy č. 4 – BIM protokolu a jeho příloh) a/nebo podle ní stanovených. Dopracováním z aktualizovaného Informačního modelu stavby odpovídajícího svými parametry, zejména úrovní detailu grafických a negrafických informací, stupni přípravy stavby v příslušné fázi (dokumentace pro stavební povolení, dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby), bude zhotovena níže uvedená projektová dokumentace :
▪ zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti na vydání společného povolení ve smyslu ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů.
▪ zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS).
v následujícím rozsahu:
• SO 01 LAPÁK ŠTĚRKU
• SO 02 PROVOZNÍ OBJEKT
• SO 03 NOVÉ BIOLOGICKÉ LINKY
• SO 04 STÁVAJÍCÍ BIOLOGICKÉ LINKY
• SO 05 NOVÉ DOSAZOVACÍ NÁDRŽE
• SO 06 ČERPACÍ STANICE KALŮ
• SO 07 MIKROSÍTOVÝ FILTR
• SO 08 MĚRNÉ OBJEKTY
• SO 09 DÁVKOVÁNÍ SÍRANU ŽELEZITÉHO
• SO 10 KALOVÉ NÁDRŽE
• SO 12 OPLOCENÍ
• SO 13 MANIPULAČNÍ A OBSLUŽNÉ PLOCHY
• SO 14 TERÉNNÍ ÚPRAVY A DOKONČOVACÍ PRÁCE
• SO 16 VÝÚSTNÍ OBJEKT
• SO 17 DEMOLICE
zpracovat jako BIM model v aplikaci Autodesk Revit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky