Zakázka: Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0004 Komunikace k Šeberovu - ul. V Ladech II - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 373
Systémové číslo: P23V00000094
Spisová značka: VZ002536
Datum zahájení: 30.08.2023
Nabídku podat do: 12.09.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Stavba č. 0106 TV Šeberov, etapa 0004 Komunikace k Šeberovu - ul. V Ladech II - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti o vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS) v následujícím rozsahu: rekonstrukce komunikace V Ladech bude probíhat ve stávající trase komunikace v předpokládané délce 970 m a šířce 4,0 – 6,0 m, včetně odvodnění srážkových vod, doplnění chodníků, zpomalovacích prvků a parkovacích zálivů. Součástí bude i řešení vyvolaných přeložek inženýrských sítí.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMR sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky