Zakázka: Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ul. Na Truhlářce, V Holešovičkách, Praha 8 - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 374
Systémové číslo: P23V00000095
Spisová značka: VZ002433
Datum zahájení: 15.09.2023
Nabídku podat do: 02.10.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, ul. Na Truhlářce, V Holešovičkách, Praha 8 - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti o vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- podání žádosti o vydání společného povolení, případné zajištění uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání společného povolení;
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby včetně kontrolního rozpočtu v následujícím rozsahu:
• Obnova vodovodních řadů, ul. Na Truhlářce, V Holešovičkách, P8
Rozváděcí vodovodní řady DN 100–150 v ulicích Na Truhlářce, V Holešovičkách, Stupňova a Valčíkova budou obnoveny pokládkou nových vodovodů potrubím z tlakové tvárné litiny. Celkem bude obnoveno cca 1670 m stáváních rozváděcích vodovodních řadů, které budou doplněny cca 266 m nového vodovodu.
• Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Truhlářce, P8
Výměna potrubí DN 250K – 300K, včetně 8 ks VŠ, sanace potrubí manžetou, sanace pojiva žlabu, výměna poklopu vč. rektifikace a sanace napojení přípojky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: Podlimitní sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky