Zakázka: Obnova vodovodního řadu GR Karlov, úsek Opletalova- Na Florenci, Praha 1 - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 378
Systémové číslo: P23V00000099
Spisová značka: VZ002435
Datum zahájení: 21.09.2023
Nabídku podat do: 05.10.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodovodního řadu GR Karlov, úsek Opletalova- Na Florenci, Praha 1 - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti o vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- podání žádosti o vydání společného povolení, případné zajištění uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání společného povolení;
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby včetně kontrolního rozpočtu
v následujícím rozsahu: obnova hlavního řadu DN 650 v délce 371 m. Stávající řad bude nahrazen potrubím DN 600. Součástí obnovy řadu musí rovněž být zřízení měrného profilu (vodoměrné šachty s přenosem do IŘS) a nový propoj do sítě – propoj do řadu DN 200 v Hybernské ulici.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMR sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky