Zakázka: PČOV Sobín - přepojení na ÚČOV Praha, P17 - PROJEKT

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 383
Systémové číslo: P23V00000104
Spisová značka: VZ002493
Datum zahájení: 21.09.2023
Nabídku podat do: 09.10.2023 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: PČOV Sobín - přepojení na ÚČOV Praha, P17 - PROJEKT
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti o vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- podání žádosti o vydání společného povolení, případné zajištění uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání společného povolení;
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby (dále i DPS);
v následujícím rozsahu: Přebudování stávající PČOV na čerpací stanici odpadních vod, přičemž stávající nádrže budou využity jako retenční nádrže pro 10h akumulaci splaškových vod. Součástí díla bude vybudování nového výtlačného řadu v celkové délce cca 775 m a profilu HDPE D180 x 16,4 mm. Návrh trasy výtlaku bude optimalizován dle majetkoprávních možností.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMR sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky