Zakázka: Obnova vodovodního řadu v kolektoru Můstek, Praha 1 - projekt

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 445
Systémové číslo: P24V00000013
Spisová značka: VZ002481
Datum zahájení: 13.02.2024
Nabídku podat do: 27.02.2024 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Obnova vodovodního řadu v kolektoru Můstek, Praha 1 - projekt
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem sektorové zakázky je:
- zpracování veškeré projektové a jiné dokumentace nezbytné k podání žádosti o vydání společného povolení ve smyslu ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
- podání žádosti o vydání společného povolení, případné zajištění uzavření majetkoprávních smluv s vlastníky dotčených pozemků, po předchozím odsouhlasení objednatelem, nezbytných k vydání společného povolení;
- zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele s dopracováním pro provádění stavby včetně kontrolního rozpočtu v následujícím rozsahu: dva vodovodní řady DN 400 vedoucí směrem do ulice Na Příkopě budou nahrazeny řadem jedním profilu DN 400, zbylé zdvojené vodovodní řady DN 400 a DN 200 budou nahrazeny jedním řadem profilu DN 400 v celkové délce cca 370 m. Přiváděcí vodovodní řad DN 700 bude obnoven v dimenzi DN 500 potrubím z nerezové oceli v délce cca 95 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: ZMR sektorová zakázka
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-046508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Hodnocení nabídek

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky