Veřejná zakázka: Nová vodní linka ÚČOV Praha - laboratorní rozbory odpadních vod a kalů včetně řízení technologických procesů a odpadového hospodářství v prodlouženém zkušebním provozu – navazující období

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 95
Systémové číslo: P21V00000093
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.08.2021
Nabídku podat do: 02.09.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nová vodní linka ÚČOV Praha - laboratorní rozbory odpadních vod a kalů včetně řízení technologických procesů a odpadového hospodářství v prodlouženém zkušebním provozu – navazující období
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajišťování služeb akreditované laboratoře při provozním vzorkování a rozborech, kontrole míry znečištění odpadních vod a kalů, včetně řízení technologického procesu čištění odpadních vod a dále poradenských služeb v oblasti odpadového hospodářství a nakládání s chemickými látkami a směsmi na Nové vodní lince Ústřední čistírny odpadních vod v navazujícím období prodlouženého zkušebního provozu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadávání zakázky je realizováno v rámci jednacího řízení bez uveřejnění, kdy užití tohoto řízení pro navazující období bylo vyhrazeno podle § 66 a § 100 odst. 3 ZZVZ v rámci zadávací dokumentace původní veřejné zakázky „Nová vodní linka ÚČOV Praha - laboratorní rozbory odpadních vod a kalů včetně řízení technologických procesů a odpadového hospodářství v prodlouženém zkušebním provozu“, v jehož rámci byla s vybraným dodavatelem Pražské vodovody a kanalizace, a.s., IČ: 25656635, sídlem Ke Kablu 971/1, Hostivař, 102 00 Praha 10, byla dne 4.12.2019 uzavřena Smlouva o poskytování služeb akreditované laboratoře při rozborech odpadních vod a kalů, včetně řízení technologického procesu čištění odpadních vod a odpadového hospodářství na Nové vodní lince ÚČOV v Praze v prodlouženém zkušebním provozu.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky