Veřejná zakázka: Dodávka elektrické energie pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha v prodlouženém zkušebním provozu – navazující období

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 97
Systémové číslo: P21V00000095
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 17.08.2021
Nabídku podat do: 02.09.2021 12:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka elektrické energie pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha v prodlouženém zkušebním provozu – navazující období
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektrické energie do odběrných míst níže specifikovaných, tj. do dvou podružných elektroměrů zřízených osloveným dodavatelem (místo plnění veřejné zakázky) v objemu max. 2 500 MWh/měsíčně v období od 19.9.2021 do 31.12.2021 při dodržení technických podmínek stanovených v zadávací dokumentaci. Dodávka elektrické energie je určena pro potřeby čištění odpadních vod na NVL ÚČOV.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Jednací řízení bez uveřejnění ve smyslu ust. § 63 odst. 3 písm. b) ZZVZ.
  Technické důvody spočívají v tom, že elektřinu pro Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha nelze od provozovatele distribuční sítě samostatně odebírat, protože rozvaděč VN R1 (společný rozvaděč pro Hlavní čerpací stanici a Novou vodní linku Ústřední čistírny odpadních vod Praha) je napojen z distribučního rozvaděče PRE distribuce, a.s. RS 9000 jako jedno odběrné místo č. EAN 859182400300047823. Jelikož projekt nepočítal se dvěma samostatnými měřeními, nelze z prostorových důvodů umístit do rozvodny další dvě pole měření. Napájení Nové vodní linky Ústřední čistírny odpadních vod Praha elektrickou energií je realizováno podružně připojením přes uvedené odběrné místo, přičemž oslovený dodavatel je ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, konečným odběratelem a zákazníkem na základě smlouvy o dodávce elektrické energie.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Kontakt

Veřejné dokumenty

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky