Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správce stavby „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“
Odesílatel Jakub Kotrba
Organizace odesílatele Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r. o. [IČO: 28505913]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 26.03.2021 11:23:12
Předmět Vysvětlení ZD č. 1 a č. 2

Vysvětlení ZD č. 1 a č. 2


Přílohy
- Vysvětlení ZD č. 1 a 2- 210326.docx (18.17 KB)