Veřejná zakázka: Správce stavby „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2
Systémové číslo: P21V00000002
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2021-000944
Datum zahájení: 08.01.2021
Nabídku podat do: 08.04.2021 14:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Správce stavby „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je:
1. spolupráce při přípravě zadávacích podmínek (technické části) zadávacího řízení na výběr Zhotovitele, včetně posouzení, vypořádání připomínek a schvalování návrhu DSP pro Dílo a včetně činnosti do vydání SP,
2. výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním Stavby ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a výkon činnosti správce stavby v rozsahu obchodních podmínek SOD,
3. převzetí, evidence, kontrola, posouzení z hlediska souladu s příslušnou SOD, technickými normami a právními předpisy, vypořádání připomínek a schvalování veškeré dokumentace předkládané Zhotovitelem, včetně RDS, Soupisu prací, DSPS a dalších dokumentů, provozních řádů, manuálů a příruček souvisejících s realizací Stavby,
4. organizační zajišťování Stavby na straně objednatele/zadavatele, kontrola a koordinace činností Zhotovitele, a to včetně poskytování součinnosti zadavateli při zkušebním provozu SVL a v souvislosti se zpětným předáním SVL zadavateli coby objednateli dle SOD,
5. finanční dohled nad činností Zhotovitele,
6. spolupráce s autorským dozorem projektanta Stavby,
7. zpracování písemných zpráv.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 164 434 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Hlavní město Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
 • IČO: 25656112
 • Poštovní adresa:
  Evropská 866/67
  160 00 Praha 6, Vokovice

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.pvs.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky