Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Správce stavby „ÚČOV – rekonstrukce stávající vodní linky“
Odesílatel Jakub Kotrba
Organizace odesílatele Advokátní kancelář Chrenek, Kotrba spol. s r. o. [IČO: 28505913]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.02.2021 12:33:13
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Změna zadávací dokumentace č. 1, vč. upraveného znění zadávací dokumentace


Přílohy
- Změna zadávací dokumentace č 1-210222.docx (22.86 KB)
- Zadávací dokumentace - ZMĚNA 22 2 2021 - CLN.docx (127.72 KB)
- Zadávací dokumentace - ZMĚNA 22 2 2021 - REV.docx (128.47 KB)