Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“
Odesílatel Petra Bartáčková
Organizace odesílatele MT Legal s.r.o., advokátní kancelář [IČO: 28305043]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 06.04.2023 15:28:37
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Vysvětlení ZD č. 2

Vysvětlení ZD č. 2


Přílohy
- PVS_Uzávěr plavebního kanálu_vysvětlení ZD II_20230406_fin_elsigned.pdf (380.87 KB)