Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“
nadlimitní Příjem nabídek 09.03.2023 17.04.2023 10:00
ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS
nadlimitní Příjem nabídek 27.12.2021 25.04.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016