Přehled veřejných zakázek ve stavu příjem nabídek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Stavba č. 6963 "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 - Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA"
nadlimitní Příjem nabídek 04.01.2024 28.08.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016