Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova vodovodního řadu, ul. Dejvická, P6
sektorová zakázka Zadáno 17.12.2021 10.01.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu a Rekonstrukce kanalizace, Dlabačov, Pohořelec, P1 - I. etapa (PD)
sektorová zakázka Zadáno 16.12.2021 24.01.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu a Rekonstrukce kanalizace, ul. Na Dlážděnce a okolí, P8
sektorová zakázka Zadáno 16.12.2021 24.01.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Říčanova, P6 (PD)
sektorová zakázka Zadáno 16.12.2021 24.01.2022 09:00
SZNR - obnova měřící techniky na SMP ACK ÚČOV včetně telemetrie
sektorová zakázka Zadáno 15.12.2021 17.01.2022 09:00
ÚČOV – obnova 8 ks čerpadel Flygt vyhnilého kalu na MN
sektorová zakázka Zadáno 15.12.2021 24.01.2022 09:00
Stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0001 - DN800, 2. část Pitkovice - Újezd u Průhonic a et. 0002 - DN1000, Jesenice - Újezd u Průhonic
sektorová zakázka Zadáno 13.12.2021 10.01.2022 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. U Balabenky a okolí, P8
sektorová zakázka Zadáno 09.12.2021 10.01.2022 09:00
Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodního řadu, ul. Karlovarská, P6
sektorová zakázka Zadáno 09.12.2021 10.01.2022 09:00
Rekonstrukce oddělovače OK 1B, P7
sektorová zakázka Zadáno 09.12.2021 10.01.2022 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. Na Pankráci a okolí, P4, PD
sektorová zakázka Zadáno 09.12.2021 20.01.2022 09:00
Rekonstrukce ČSOV, ul. V Potočinách, P21
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2021 17.01.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Ďáblická, K ovčínu, P8
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2021 13.01.2022 09:00
ÚČOV - centrální velín; studie
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2021 20.12.2021 09:00
ÚČOV - provizorní ČS pro převod OV ze spodního horizontu na HČS
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2021 20.12.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016