Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova vodovodních řadů, ul. Na Pankráci a okolí, P4, PD
sektorová zakázka Zadáno 09.12.2021 20.01.2022 09:00
Rekonstrukce ČSOV, ul. V Potočinách, P21
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2021 17.01.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Ďáblická, K ovčínu, P8
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2021 13.01.2022 09:00
ÚČOV - centrální velín; studie
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2021 20.12.2021 09:00
ÚČOV - provizorní ČS pro převod OV ze spodního horizontu na HČS
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2021 20.12.2021 09:00
ČS a VDJ Kozinec - obnova 2ks klapek na nátoku do vodojemu v AK 3
sektorová zakázka Zadáno 02.12.2021 17.01.2022 09:00
ČSOV Strakonická II (026) - rekonstrukce potrubí výtlaku v čerpací jímce
sektorová zakázka Zadáno 02.12.2021 17.01.2022 09:00
Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Na Vypichu, Podbělohorská, P6
sektorová zakázka Zadáno 29.11.2021 13.12.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. V Třešňovce, P9 - dokončení
sektorová zakázka Zadáno 29.11.2021 13.12.2021 09:00
Revize a sjednocení řídící dokumentace
sektorová zakázka Zadáno 25.11.2021 07.12.2021 09:00
Sanace technické chodby, ul. Klíčova, P4
sektorová zakázka Zadáno 25.11.2021 16.12.2021 09:00
Obnova vodovodního řadu, Letenské sady, P7 - I. etapa
sektorová zakázka Zadáno 25.11.2021 13.12.2021 09:00
ÚV Podolí - výměna potrubí prací vody DN 600, přízemí staré filtrace
sektorová zakázka Zadáno 25.11.2021 13.12.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu, ul. Paťanka, P6
sektorová zakázka Zadáno 23.11.2021 13.12.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu, ul. Sušická, P6
sektorová zakázka Zadáno 23.11.2021 13.12.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016