Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
ÚČOV - obnova telefonní ústředny
sektorová zakázka Zadáno 01.12.2022 12.01.2023 09:00
ÚV Káraný – napojení 2.ČS Skorkov na obecní kanalizaci
sektorová zakázka Zadáno 01.12.2022 05.01.2023 09:00
ÚČOV - rekonstrukce starých šaten v administrativní budově
sektorová zakázka Zadáno 29.11.2022 09.01.2023 09:00
ÚČOV - náhradní zdroj užitkové vody
sektorová zakázka Zadáno 29.11.2022 09.01.2023 09:00
Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů
sektorová zakázka Zadáno 28.11.2022 16.01.2023 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. Opletalova a okolí, P1
sektorová zakázka Zadáno 24.11.2022 12.12.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Hřebenová, P6
sektorová zakázka Zadáno 24.11.2022 12.12.2022 09:00
Poskytnutí služby "BIMmanager"
sektorová zakázka Zadáno 24.11.2022 08.12.2022 09:00
PČOV Újezd u Průhonic – obnova aeračního systému vč. dmychadel
sektorová zakázka Zadáno 02.11.2022 24.11.2022 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Za Ženskými domovy, P5 - PD slouč.+DPS
sektorová zakázka Zadáno 02.09.2022 29.09.2022 09:00
Dodávka HW a SW pro rozšíření virtualizačního prostředí PVS
sektorová zakázka Zadáno 15.08.2022 05.09.2022 09:00
„Měření pro NADAM“ na stokové síti v povodí kmenové stoky „A“ a „B“, včetně povodí kmenové stoky M, K-P., K-I., K-II. a Radlický sběrač
sektorová zakázka Zadáno 05.08.2022 22.08.2022 09:00
Doplnění realizačního týmu o pozici – expert 2, TDI senior, specialista technologická část pro stavbu: stavba č. 6963, Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově etapa 0001 Nová vodní linka
sektorová zakázka Zadáno 05.08.2022 22.08.2022 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. Lužická a okolí, P2 - projekt
sektorová zakázka Zadáno 05.08.2022 22.08.2022 09:00
SZNR - výměna uzávěrů u 9 objektů - PROJEKT
sektorová zakázka Zadáno 05.08.2022 22.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016
‹‹  2 3 4 5 6 7 8 9 10 20  ››