Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Propojení vodovodních řadů, ul. Na Dračkách, P6
sektorová zakázka Zadáno 06.04.2023 02.05.2023 09:00
ČS a VDJ Lhotka, rekonstrukce střechy komory č.2 + AK 1, P4
sektorová zakázka Zadáno 06.04.2023 02.05.2023 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Holečkova, P5 - I. etapa, ražená část
sektorová zakázka Zadáno 04.04.2023 02.05.2023 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. Habartická a okolí, P9
sektorová zakázka Zadáno 04.04.2023 02.05.2023 09:00
ÚV Podolí - sanace ŽB stropů v budově staré filtrace - projekt
sektorová zakázka Zadáno 23.03.2023 12.04.2023 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Korunovační, P7
sektorová zakázka Zadáno 22.03.2023 17.04.2023 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů ul. Albertov a okolí, P2 - I. etapa
sektorová zakázka Zadáno 22.03.2023 17.04.2023 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, Václavské náměstí - horní část, P1
sektorová zakázka Zadáno 22.03.2023 17.04.2023 09:00
Technicko-ekonomická studie koncepčního řešení PČOV a možností napojení na ÚČOV Praha
sektorová zakázka Zadáno 20.03.2023 03.04.2023 09:00
Stavba č. 6963 „Celková přestavba a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0008 - kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja“
nadlimitní Zadáno 09.03.2023 17.04.2023 10:00
Poradenství při implementaci DMS
sektorová zakázka Zadáno 08.03.2023 27.03.2023 09:00
Studie koncepce přestavby odvodnění areálu výzkumného ústavu Běchovice
sektorová zakázka Zadáno 06.03.2023 20.03.2023 09:00
Koncepční řešení odkanalizování Holyně - studie proveditelnosti
sektorová zakázka Zadáno 22.02.2023 09.03.2023 09:00
Přepojení ČOV Svépravice na ÚČOV Praha - studie proveditelnosti
sektorová zakázka Zadáno 20.02.2023 07.03.2023 09:00
Zpracování znaleckých posudků vodních děl v roce 2023
sektorová zakázka Zadáno 20.02.2023 01.03.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016