Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova vodovodních řadů, ul. U Tvrze a okolí, P10
sektorová zakázka Zadáno 21.06.2021 23.06.2021 09:00
Mobiliář pro technický objekt Chodov, Praha 11
sektorová zakázka Zadáno 24.05.2021 14.06.2021 09:00
Správa a aktualizace Generelu odvodnění hl. m. Prahy
sektorová zakázka Zadáno 18.05.2021 07.06.2021 09:00
Správa a aktualizace Generelu zásobování vodou hl. m. Prahy
sektorová zakázka Zadáno 18.05.2021 07.06.2021 09:00
Obnova vodovodního řadu DN 250, ul. Budějovická, P4
sektorová zakázka Zadáno 18.05.2021 07.06.2021 09:00
ÚV Podolí - osazení analyzátoru ropných látek na surové vodě - ČSSV
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace a obnova vodovodních řadů, ul. Novorossijská, P10
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 09:00
OK a nová retenční nádrž, ul. Třebešovská, P20
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Chorvatská, P10
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 09:00
Obnova shybky u Libeňského mostu, P7, P8
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2021 14.06.2021 09:00
Stavba č. 6963, Celková přestavba ÚČOV Praha, etapa 0008 – kompenzační opatření, Definitivní uzávěr plavebního kanálu Troja
sektorová zakázka Zadáno 30.04.2021 17.05.2021 09:00
Rekonstrukce a revitalizace objektů a prostorů VDJ Korunní
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2021 24.05.2021 09:00
Přeložka vodovodního řadu v propustku rybníka Paleček, P9
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2021 10.06.2021 09:00
Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace, ul. Čínská, P6
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2021 07.06.2021 09:00
Zkapacitnění vodovodního řadu DN 400 (pod Smíchovským nádražím), P5
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2021 07.06.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016