Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Rekonstrukce kanalizace, ul. Jinonická, P5 - DPS
sektorová zakázka Zadáno 05.01.2023 30.01.2023 09:00
SZNR - rekonstrukce technologie ČSOV Nepovolená (063), P10
sektorová zakázka Zadáno 03.01.2023 23.01.2023 09:00
Přepojení ČOV Újezd u Průhonic na ÚČOV - projekt
sektorová zakázka Zadáno 20.12.2022 23.01.2023 09:00
Zkapacitnění přívodu z VDJ Klíčov, úprava stávajícího RV a osazení nového RV, P9 - projekt
sektorová zakázka Zadáno 20.12.2022 23.01.2023 09:00
Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci – Dostavba VDJ Kopanina, Praha 5
nadlimitní Zadáno 20.12.2022 15.02.2023 10:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Sokolská, P2 - projekt
sektorová zakázka Zadáno 14.12.2022 23.01.2023 09:00
Propoj vodovodních řadů Horní Počernice - Klánovice, P9 - projekt
sektorová zakázka Zadáno 14.12.2022 23.01.2023 09:00
ÚČOV – obnova a rozšíření klimatizace AB
sektorová zakázka Zadáno 12.12.2022 02.02.2023 09:00
Obnova a zkapacitnění nízkotlaké ČS Baně
sektorová zakázka Zadáno 12.12.2022 02.03.2023 09:00
Rekonstrukce čerpadel ČSOV a PČOV - ČSOV V Podhoří (112)
sektorová zakázka Zadáno 12.12.2022 02.03.2023 09:00
SZNR - osazení havarijních uzávěrů na odtocích z vodojemů - VDJ Bruska, P6
sektorová zakázka Zadáno 07.12.2022 18.01.2023 09:00
ÚV Káraný - Hlavní čerpadlo č. 3 - obnova 4 ks zpětných ventilů DN500 a 4 ks plunžrových ventilů DN500
sektorová zakázka Zadáno 07.12.2022 23.01.2023 09:00
Generel zásobování vodou - detailní fáze pro území Holešovice, Karlín, Libeň, Nové Město
sektorová zakázka Zadáno 07.12.2022 09.01.2023 09:00
Šoupátkový objekt, ul. Bolevecká, el. přípojka 1 kV
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2022 09.01.2023 09:00
SZNR – ČS a VDJ Strážovská – rekonstrukce čerpacího soustrojí M21, protirázové ochrany a čerpání ATS
sektorová zakázka Zadáno 06.12.2022 23.01.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016