Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PČOV Kbely - pořízení vážícího zařízení
sektorová zakázka Zadáno 05.05.2022 16.06.2022 09:00
Rekonstrukce výpusti z VDJ Petřín a obnovy vodovodních řadů Dlabačov, Pohořelec a DN 400 Vyhlídky – Petřín, P1 a P6
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:00
ÚČOV - rekonstrukce míchání a bezpečnostní opatření na VN 1,2
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Mezibranská, Sokolská, P2
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:00
ÚV Podolí - výměna potrubí prací vody DN 600 pod II. galerií
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:00
Rekonstrukce rozdělovací komory, Pod Havránkou, P7
sektorová zakázka Zadáno 03.05.2022 23.05.2022 09:00
Rekonstrukce ČSOV Do Luk (367), Lipence, P16
sektorová zakázka Zadáno 02.05.2022 06.06.2022 09:00
Rekonstrukce ČSOV K Topolům (366), Lipence, P16
sektorová zakázka Zadáno 02.05.2022 06.06.2022 09:00
ÚV Podolí - sanace tlakového kanálu na II. galerii filtrace
sektorová zakázka Zadáno 02.05.2022 23.05.2022 09:00
Studie odpojení a převedení dešťových vod v povodí MČ Praha 12 - Komořany
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2022 16.05.2022 09:00
Zateplení budovy Sulická 1304/46, P4 - I. etapa
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2022 19.05.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Nádražní (u Lihovaru), P5 - PD
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2022 19.05.2022 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. Plzeňská (úsek Podbělohorská - Kartouzská), P5 - PD
sektorová zakázka Zadáno 29.04.2022 19.05.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu a rekonstrukce kanalizace, ul. Dvořeckého, P6 – projekt
sektorová zakázka Zadáno 27.04.2022 16.05.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Pod Petřinami, P6
sektorová zakázka Zadáno 25.04.2022 16.05.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016