Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Obnova vodovodního řadu, ul. U Lužického semináře a Cihelná, P1
sektorová zakázka Zadáno 09.04.2021 10.05.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace Václavské náměstí - horní část, P1 - I. etapa
sektorová zakázka Zadáno 09.04.2021 10.05.2021 09:00
ÚV Podolí-obnova čerpadel prosáklé vody v ČSUV, JZ jímky ve SF, odkalení VDJ, prosáklé vody v ČSSV a ve staré kotelně
sektorová zakázka Zadáno 09.04.2021 13.05.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu, ul. Škrétova, P2
sektorová zakázka Zadáno 07.04.2021 26.04.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodního řadu, ul. Ve Struhách a okolí, P6
sektorová zakázka Zadáno 07.04.2021 07.06.2021 09:00
Obnova měřící techniky na SMP E2 ZOO a F1 Nad Kazankou včetně telemetrie
sektorová zakázka Zadáno 06.04.2021 06.05.2021 09:00
Obnova měřící techniky na SMP A1, C1 a K1 včetně telemetrie
sektorová zakázka Zadáno 06.04.2021 06.05.2021 09:00
VDJ Petřín – rekonstrukce opěrné zdi AK, P1
sektorová zakázka Zadáno 01.04.2021 03.05.2021 09:00
Rekonstrukce kanalizace a vodovodních řadů, ul. U Dejvického rybníčka a okolí, P6
sektorová zakázka Zadáno 01.04.2021 26.04.2021 09:00
ÚV Káraný - obnova sání ve sběrně ČS Sojovice
sektorová zakázka Zadáno 30.03.2021 06.04.2021 09:00
ÚV Podolí – analyzátory chloru pro upravenou vodu
sektorová zakázka Zadáno 29.03.2021 26.04.2021 09:00
Rekonstrukce obvodové ochrany VDJ Kamýk a VDJ Petřín
sektorová zakázka Zadáno 26.03.2021 19.04.2021 09:00
SZNR - ÚV Podolí - výměna kompresoru
sektorová zakázka Zadáno 26.03.2021 26.04.2021 09:00
ÚV Káraný – výstavba zabezpečené serverovny vč. zabezpečené komunikační sítě
sektorová zakázka Zadáno 26.03.2021 19.04.2021 09:00
Koordinátor stěhování ICT
sektorová zakázka Zadáno 25.02.2021 11.03.2021 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016