Přehled veřejných zakázek

Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Penetrační testy IT infrastruktury
sektorová zakázka Zadáno 05.12.2022 20.12.2022 09:00
SZNR - ČSOV Kurčatovova (003) - osazení drtiče pevných částí, P15
sektorová zakázka Zadáno 05.12.2022 23.01.2023 09:00
Výstavba nové redukční šachty Waltrovka, P5
sektorová zakázka Zadáno 02.12.2022 09.01.2023 09:00
ÚČOV - obnova telefonní ústředny
sektorová zakázka Zadáno 01.12.2022 12.01.2023 09:00
ÚV Káraný – napojení 2.ČS Skorkov na obecní kanalizaci
sektorová zakázka Zadáno 01.12.2022 05.01.2023 09:00
ÚČOV - rekonstrukce starých šaten v administrativní budově
sektorová zakázka Zadáno 29.11.2022 09.01.2023 09:00
ÚČOV - náhradní zdroj užitkové vody
sektorová zakázka Zadáno 29.11.2022 09.01.2023 09:00
Stavba č. 43498 Parkovací dům Dědina: přeložka vodovodu a kanalizačních řadů
sektorová zakázka Zadáno 28.11.2022 16.01.2023 09:00
Obnova vodovodních řadů, ul. Opletalova a okolí, P1
sektorová zakázka Zadáno 24.11.2022 12.12.2022 09:00
Obnova vodovodního řadu, ul. Hřebenová, P6
sektorová zakázka Zadáno 24.11.2022 12.12.2022 09:00
Poskytnutí služby "BIMmanager"
sektorová zakázka Zadáno 24.11.2022 08.12.2022 09:00
PČOV Újezd u Průhonic – obnova aeračního systému vč. dmychadel
sektorová zakázka Zadáno 02.11.2022 24.11.2022 09:00
Rekonstrukce kanalizace, ul. Za Ženskými domovy, P5 - PD slouč.+DPS
sektorová zakázka Zadáno 02.09.2022 29.09.2022 09:00
Dodávka HW a SW pro rozšíření virtualizačního prostředí PVS
sektorová zakázka Zadáno 15.08.2022 05.09.2022 09:00
„Měření pro NADAM“ na stokové síti v povodí kmenové stoky „A“ a „B“, včetně povodí kmenové stoky M, K-P., K-I., K-II. a Radlický sběrač
sektorová zakázka Zadáno 05.08.2022 22.08.2022 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016