Veřejné zakázky Pražské vodohospodářské společnosti a.s.

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných sektorových veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je:

Pražská vodohospodářská společnost a.s.
se sídlem Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5290
IČ: 25656112

Nadlimitní veřejné zakázky zahájené do 31.12.2020 najdete na neaktivním profilu zadavatele:
http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/057a6c11-5a1d-4119-be92-c131e975b33d

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Čištění a provádění kamerových průzkumů oddílné srážkové kanalizace na území hl. m. Prahy
nadlimitní Hodnocení 09.05.2024 14.06.2024 10:00
Hydropolis
nadlimitní Hodnocení 26.02.2024 09.07.2024 09:00
Stavba č. 6963 "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 - Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA"
nadlimitní Příjem nabídek 04.01.2024 28.08.2024 10:00
Stavba č. 6963, "Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0002 - stávající vodní linka (SVL)"
nadlimitní Hodnocení kvalifikace 25.08.2023 28.03.2024 13:00
všechny zakázky